HYDROINSTALMET Sp. z o.o. HIM, hydroinstalmet logo

 
 

Przeciski sterowane, przewierty, mikrotuneling,Zabijanie ścianki szczelnej.

Bezwykopowe technologie budowy infrastruktury podziemnej to metody coraz częściej stosowane na całym świecie. Wykorzystują one technologie wierceń i przecisków, dzięki czemu do minimum ograniczone są wszelkie prace ziemne i konieczność tworzenia zaplecza budowy. Pozwala to na szybką i bezpieczną budowę instalacji rurociągowych bez ujemnych skutków dla środowiska naturalnego i mieszkańców terenów zurbanizowanych.
 
 
 
 

zaufali nam

taki slider o :)