HYDROINSTALMET Sp. z o.o. HIM, hydroinstalmet logo

 
 

O firmie

Firma "HYDROINSTALMET" prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznych robót inżynieryjno-budowlanych nieprzerwanie od 1990 roku, przechodząc jednakże kilkakrotne zmiany organizacyjno-prawne.  Powstała z połączenia dwóch zakładów instalacyjnych prowadzonych w formie przedsiębiorstw osób fizycznych późniejszych właścicieli. Z dniem 21 stycznia 2002 r. "HYDROINSTALMET " spółka cywilna została przekształcona w trybie art.551 Kodeksu Spółek Handlowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  pod nazwą "HYDROINSTALMET "Sp.zo.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedziba firmy mieści przy ul. Piastowskiej 9  w Zabrzu.
  Firma posiada także bazę sprzętowo-magazynową oraz zaplecze warsztatowe do produkcji pomocniczych, mieszczącej się w Zabrzu przy ulicy Tarnopolskiej 10.

Przedmiotem działalności naszej firmy jest działalność  produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie instalacji sanitarnych sieci wodociągowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowych oraz prace  budowlano-montażowe i technologiczne w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz na terenie Zakładów Górniczych.  W ofercie naszych usług także Przecisk sterowany z kontrolą głowicy wiercącej , przewierty, mikrotuneling.

 
 
 
 

zaufali nam

taki slider o :)